KOMUNIKAT - PASZPORTY

W związku ze znacznie zwiększonym zainteresowaniem usługami wykonywanymi przez Biuro Paszportowe, usytuowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, wyjaśniam że zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych wydawanie paszportów i obsługa spraw z tym związanych jest zadaniem zastrzeżonym do wyłącznej kompetencji Wojewody.
Biuro Paszportowe nie jest częścią Starostwa Powiatowego w Rybniku. Rozumiejąc potrzeby mieszkańców Powiatu Rybnickiego i Miasta Rybnika, Zarząd Powiatu w Rybniku wyraził zgodę na udostępnienie Wojewodzie Śląskiemu pomieszczeń w siedzibie starostwa, w których Wojewoda samodzielnie i niezależnie realizuje swoje zadania.
Tym samym Wojewoda Śląski korzysta z pomieszczeń Biura Paszportowego jako najemca, w pełni samodzielnie organizując pracę biura.
Władze powiatu nie mają wpływu na organizację pracy Biura Paszportowego i nie ponoszą odpowiedzialności za niedobory kadrowe, brak sprawnej obsługi mieszkańców lub inne okoliczności skutkujące wydłużonym czasem oczekiwania na załatwienie spraw paszportowych.
Niezależnie od powyższego Starosta Rybnicki interweniował u Wojewody Śląskiego, zgłaszając zaistniałe problemy organizacyjne i prosząc o podjęcie działań korygujących organizację pracy Biura Paszportowego.
W świetle powyższego wszelkie skargi i interwencje dotyczące działania Biura Paszportowego proszę kierować na adres Wojewody Śląskiego – ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.


Damian Mrowiec
Starosta Rybnicki

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

Subregion Zachodni

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach